รมช.มหาดไทย ถวาย “โฉนดที่ดิน” 64 ไร่แก่วัดสระเกศฯ

นิพนธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบ โฉนดที่ดิน” 64 ไร่แก่วัดสระเกศฯ ข้างหลัง ใช้เวลานานไม่เสร็จ ประกาศ เดินหน้าออกเอกสารสิทธิ์ สร้างค่าด้านเศรษฐกิจ ลดความแตกต่างด้านสังคม

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(ภูเขาทอง) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มหาดไทย)  พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน

ร่วมประกอบ ถวายโฉนดที่ดิน แด่พระเทพรัตนมุนี ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 56 9/10 ตารางวา

นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า การมอบโฉนดที่ดิน ครั้งนี้ สืบXOSLOTเนื่องจาก วัดสระเกศฯได้ทำการขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และได้มีการเร่งรัดให้แล้วเสร็จในช่วงที่ตนได้มากำกับดูแลกรมที่ดิน

รมช.มหาดไทย ถวาย “โฉนดที่ดิน” 64 ไร่แก่วัดสระเกศฯ

“และมีนโยบายชัดเจนที่จะเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์  ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มีหลักฐานถูกต้องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในชีวิต สามารถสร้างมูลค่าต่อยอดในเรื่งเศรษฐกิจ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ต่อไป”รมช.มหาดไทย กล่าว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ซึ่งปีงบประมาณ 2565 นี้กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศเพื่อเดินตรวจสอบออกโฉนดที่ดินปริมาณ 70 จังหวัดทั่วราชอาณาจักรไทย

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*