รัฐบาล ย้ำ มาตรการดึงดูดต่างชาติ ทดแทนรายได้ท่องเที่ยว

รัฐบาล ย้ำ มาตรการดึงดูดต่างชาติศักยภาพสูงเข้าไทย ทดแทนรายได้ท่องเที่ยว

โฆษกรัฐบาล ย้ำ มาตรการดึงดูดคนประเทศอื่นความสามารถสูง ตอบแทนนักเดินทางต่างประเทศ แล้วก็รายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไป เตือน ผู้ไม่ปรารถนาดีอย่าบิดเบือน

 

วันที่ 20 กันยายน 64 นายธนกร วังบุญอาจชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวมาว่า ขอการันตีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสู่ประเทศที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยนั้น การมีผู้ที่มีความชำนาญทั้งโลกเข้ามาดำเนินงาน หรืออาศัยตอบแทนปริมาณนักเดินทางเมืองนอกที่หายไปของไทย ทุเลาผลพวงจากรายได้ภาคการท่องเที่ยวต่ำลง บางทีอาจไม่อาจจะสร้างรายได้ ช่วงเวลาเดียวกัน ยังดึงดูดใจให้ผู้ชำนาญ ผู้มีความชำนาญสูงทางด้านเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมที่อนาคต เข้ามาเสริมสมรรถนะในการพัฒนาประเทศ ด้วยมีการเชื่อมต่อเทคโนโลยี ถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ใหม่ ยกฐานะความสามารถรวมทั้งความสามารถ และก็เพิ่มช่องทางการจ้างแรงงานให้กับแรงงานภายในประเทศ ดังนี้มีการระบุกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่มที่แน่ชัด ดังเช่น G2GBET

 

  • กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (2) กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (3) กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และ (4) กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งแต่ละกลุ่มยังมีเงื่อนไขที่ต้องเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการพัฒนาประเทศไทย อาทิ ลงทุนขั้นต่ำในพันธบัตรรัฐบาลไทยตั้งแต่ 250,000-500,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีหลักฐานการลงทุนในประเทศไทย มีรายได้ขั้นต่ำ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

 

  • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ในส่วน 2 แนวทางในการดำเนินมาตรการ ทั้งการกำหนดให้มีวีซ่าประเภทพิเศษ (Long-Term Visa) และการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น มุ่งขจัดอุปสรรคที่เป็นปัญหาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งมาตรการต่างๆ ยังถูกกำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทุกๆ 5 ปี โดยสามารถยกเลิก หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับการส่งเสริมการลงทุนจากทั่วโลกได้ ในส่วนการเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ยังคงยึดหลักการตามมาตรการทื่มีอยู่เดิม ไม่ได้เป็นไปตามที่บางกลุ่มพยายามบิดเบือนข้อมูลมาโจมตีรัฐบาล

 

นายธนากร ยังพูดว่า โลกสมัยข้างหลังโควิด-19 จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว แล้วก็แนวทางการพัฒนาทั่วทั้งโลก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการดึงดูดผู้ที่มีประสิทธิภาพสูง นอกเหนือจากการที่จะช่วยทดแทนปริมาณนักเดินทางต่างชาติรวมทั้งการสูญเสียรายได้จากภาคการท่องเที่ยว ยังทำให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเจริญรุ่งเรืองในประเทศ โดยคาดหมายว่าข้างใน 5 ปี แม้เพิ่มกรุ๊ปเศรษฐกิจสูง ผู้ชำนาญต่างชาติเข้ามาดำเนินงานหรืออาศัยในไทยได้ 1 ล้านคน จะสร้างผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภายในประเทศได้ 1 ล้านล้านบาท จากการลงทุนในประเทศ 8 แสนล้านบาท รัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีมากขึ้น 2.7 แสนล้านบาท จากการเก็บภาษีรายได้ส่วนตัว ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีเกี่ยวกับการลงทุน SLOTXO

 

“จึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายเปิดใจให้กว้าง ศึกษามาตรการอย่างลึกซึ้ง พิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต ยืนยันว่าการดำเนินการทุกมาตรการของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพิ่มความสามารถในแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน เพราะนายกรัฐมนตรีไม่ต้องการให้ไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศอีกต่อไปจะเป็นการพลิกโฉมประเทศ” นายธนกร กล่าว.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*