ศาลยกคำร้อง ไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว รวม 8 คน

ศาลธัญบุรีปฏิเสธคำร้องขอให้ประกันตัวครั้งที่สองสำหรับไมค์ เพนกวินส์ และกลุ่มสมาชิกทั้งแปดคน โดยระบุว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ในวันเดียวกันนั้น ศาลมีคำสั่งให้ปล่อยผู้ประท้วงสองคนจากคาโมบะ หลวงฟง vs. หลักทรัพย์ค้ำประกัน รังสิต อุตมะ 20,000 บาท

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ที่ศาลจังหวัดธัญบุรี ศาลพิจารณาคำร้องยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาคดีหมายเลขดำที่ ฝ 382-390 / 2564 ครั้งที่ 2 ที่มีผู้ต้องหาคือ 1. นายพรหมศร วีระธรรมจารี 2. นายแซม สาแมท 3. นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน ชิวารักษ์ 4. นายณัฐชนน ไพโรจน์ 5. นายสิริชัย นาถึง 6. นายชาติชาย แกดำ 7. นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ 8. น.ส.ปนัดดา ศิริมาศกูล ถูกแจ้งข้อกล่าวหา มั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทำความผิดนั้น (ผู้ต้องหาลำดับที่ 2 ไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นG2GBETหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการฯ), ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีจำนวนรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน, ร่วมกันจัดให้มีการชุมนุมหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่โรคในพื้นที่ที่ประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่, ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินXOSLOTการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป, ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 7022/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ข้อ 8, ร่วมกันทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงXO SLOTด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต (ยกเว้นผู้ต้องหาลำดับที่ 2 และ 5), ร่วมกันทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ (ยกเว้นผู้ต้องหาลำดับที่ 1, 3, 6 และ 9)

ศาลแขวงธัญบุรีและศาลสูงแขวงที่ 1 ยังคงออกคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยแปดรายต่อไป (คำขอรายบุคคล) เขาเสนอให้ประกันตัวคนละ 100,000 บาท และจำเลยทั้งแปดตกลงใช้อีเอ็มอิเล็กทรอนิกส์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*