‘สุดารัตน์’ จี้ รัฐบาล มีแผนใช้เงินกู้ชัดเจน-เร่งเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สุดารัตน์ จี้ รัฐบาล มีแผนใช้เงินกู้ชัดเจน-เร่งเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” โพสต์เฟซบุ๊ก จี้รัฐบาล ควรจะมีแผนใช้เงินกู้ยืมกระจ่าง ข้างหลังเห็นด้วยขยายเพดานหนี้สินเป็น 70% ของ GDP แนะ 3 ข้อ-รีบยกเลิก พระราชกำหนดเร่งด่วน

วันที่ 21 เดือนกันยายนคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราจำพวก Sudarat Keyuraphan จี้รัฐบาล ควรมีแผนใช้เงินกู้ยืมชัดแจ้ง ข้างหลังเห็นด้วยขยายเพดานหนี้สินเป็น 70% ของ GDP แนะ 3 ข้อ-รีบยกเลิก พระราชกำหนดรีบด่วน PGSLOT

 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จากเดิมไม่เกินร้อยละ 60 เป็นไม่เกินร้อยละ 70 นั้น

ดิฉันเห็นว่า ขณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงิน เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

“แต่ที่สำคัญ ต้องมีแผนการใช้เงินจากการกู้ยืมเพิ่มดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิผล และเกิดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างสูงสุด สามารถสร้างกำลังซื้อให้กลับคืนมาอย่างแท้จริง มิใช่การหว่านแจกเงินแบบโปรยทานที่ไร้ประสิทธิภาพ”

รัฐบาลจึงควรดำเนินการ ดังนี้

(1) นำไปใช้ในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเพียงพอ ที่จะทำให้เกิดกำลังซื้ออย่างมีนัยสำคัญ เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายใน สล็อตเว็บตรง

(2) เยียวยาธุรกิจ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ จากมาตรการของรัฐ พร้อมสนับสนุนเงินทุน และส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยให้มีทุนเพียงพอ ที่จะกลับมาประกอบการค้าได้ใหม่ได้

(3) ยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายน ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีประมาณ 20 ล้านตัน ข้าวเปลือกจะเริ่มออกสู่ตลาด จึงต้องเร่งยกระดับราคา เพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มกำลังซื้อให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว อันจะทำให้ประชาชน และธุรกิจต่างๆ ฟื้นตัวได้ รวมทั้งจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ลดลง เพื่อให้อยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง ที่กำหนดไว้เดิมคือไม่เกินร้อยละ 60 ซึ่งมีความเหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศ สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

 

นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการ “ยกเลิก” การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริโภคภายใน อีกทั้งเป็นการส่งสัญญาณถึงความไม่ปกติของประเทศ อันเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน โดยเฉพาะจากนี้จะเป็นช่วง High Season ของฤดูการท่องเที่ยวของทั้งคนไทยและต่างประเทศ จึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่รัฐบาลจะเริ่มต้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
พรรคไทยสร้างไทย
21 กันยายน 2564

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*