‘ชลน่าน’ จี้ ทบทวน พ.ร.ก.ควบคุมโรคติดต่อ หวั่น ลักไก่ นิรโทษฯ

‘ชลน่าน’ จี้ ทบทวน พ.ร.ก.ควบคุมโรคติดต่อ หวั่น ลักไก่ นิรโทษฯ ฝ่ายบริหาร

“หมอชลน่าน” ขอ พ.ร.ก แก้ไขเพิ่ม พ.ร.บ ควบคุมโรคติดต่อ จะต้องคุ้มครองป้องกันเจ้าหน้าที่ สธ.แล้วก็ประชาชน สงสัย ลักไก่นิรโทษฯ ฝ่ายบริหารและก็ข้างการเมือง ขอทวนก่อนบังคับใช้

วันท่ี 23 เดือนกันยายน หมอชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน่าน พรรคเพื่อไทย สมัยก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พูดถึงในกรณีที่ คณะรัฐมนตรี เห็นด้วยร่าง พระราชกำหนดปรับแต่งเสริมเติม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 พุทธศักราช …. ว่า ดังนี้จากการพินิจ พบว่า สาระสำคัญ มีการแยกบริหารเหตุการณ์โรคติดต่อกรณีปกติและก็ในกรณีที่มีความร้ายแรง โดยรัฐบาลนำเอาบทบัญญัติบางประการจาก พ.ร.ก เร่งด่วน 2548 มาบัญญัว่ากล่าวไว้ SLOTXO

 

ทั้งนี้ การประกาศและการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จัดตั้ง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ โดยนายกฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่คล้าย ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค.กำหนดมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน ระงับ ควบคุมหรือขจัดโรคติดต่อ ให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว การคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการถูกฟ้องทางปกครองและไม่ต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า “คำถามที่จะต้องถาม รัฐไม่ต้องทดแทนความย่ำแย่ คุ้มครองป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนทุกระดับ หรือเปล่า ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง ที่ออก หลักการบกพร่อง ได้ผลสำเร็จการทำงานเฝ้าระวัง ปกป้องหรือควบคุมโรค นำมาซึ่งความเสื่อมโทรม ได้รับการป้องกันไหม ? มีเจตนาที่จะนิรโทษกรรมให้กับข้างการบ้านการเมืองใช่หรือเปล่า เพราะเหตุว่าการเขียนข้อบังคับแบบนี้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างชัดเจน การให้บริการในเหตุการณ์รีบด่วนด้านสาธารณสุข มีความไม่พร้อมหลายๆด้านอาจทำให้กำเนิดความเสื่อมโทรมได้

 

“โดยหลักของสิทธิในชีวิตและร่างกาย ตามรัฐธรรมนูญแล้วทุกคนต้องได้รับการคุ้มครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้น จากรัฐ ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผู้ให้บริการที่ทำหน้าที่โดยสุจริต ไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่เลือกปฏิบัติ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่มีความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางวินัย ก่อนที่จะนำทูลเกล้าฯ หวังว่าผู้เกี่ยวข้องควรทบทวนในประเด็นเหล่านี้” นายแพทย์ชลน่าน กล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*