“อธิบดีกรมอุตุฯ” แจงเหตุน้ำท่วมปีนี้ ขึ้นอยู่ “กรมชลฯ”

นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมการจัดการปัญหาความอนาถารวมทั้งลดความแตกต่าง วุฒิสภา  โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ ต่อการไปพบนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีอต.และก็ประธานอต.เพื่อพูดคุยเรื่องสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ เพื่อให้ข้อมูลในการพยากรณ์อากาศสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และการแพทย์

ทั้งนี้นายสังศิต ระบุตอนหนึ่งว่า อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา บอกว่าสภาพอากาศของภาคอีสานและประเทศไทยตอนบนในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ สถานการณ์น้ำฝนตกคลี่คลาย แต่สภาพอากาศทางภาคใต้มีแนวโน้มน่ากังวลกว่าภาคอีสาน โดยวันที่ 15 ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคมจะเข้าสู่ฤดูฝนของพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ รองประธานกมธ.ฯ ถึงความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ใดบ้าง โดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า สถานการณ์น้ำท่วมปีนี้ คงไม่หนักเท่ากับเมื่อปี 2554 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำของกรมชลประทานด้วย ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นปัญหาในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานข้อมูลสภาพอากาศไปยังกรมชลประทานโดยตลอด

           “อธิบดีกรมอุตุนิมวิทยา เห็นว่าถ้าสามารถแจ้งข่าวการปล่อยน้ำให้แก่ชาวนาให้เก็บเกี่ยวSLOTXOได้ก่อนราว 5-7 วัน จะช่วยลดความเสียหายได้มาก และเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วถ้าปล่อยน้ำเข้ามาก็สามารถทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาได้อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งสิ้นนี้ควรจะมีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมชลประทานด้วย เนื่องจากว่าการผันน้ำขึ้นกับการแจ้งข้อมูลของกรมชลประทาน เพราะว่า อต.รับผิดชอบน้ำจากฟ้า แต่ว่ากรมชลประทานรับผิดชอบน้ำบนดิน” เฟซบุ๊ค นายสังศิต เจาะจง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*