เกณฑ์บุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับวัคซีน Pfizer

คณะทำงานด้านบริการวัคซีนของไฟเซอร์ได้กำหนดเกณฑ์คุณสมบัติสำหรับวัคซีนของไฟเซอร์ ซึ่งจะถูกโอนไปยังสหรัฐอเมริกาภายในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เราเสนอการฉีดวัคซีนมาตรฐาน 1.5 ล้านโดสของวัคซีนไฟเซอร์ให้กับคนงานชาวอเมริกันทางการแพทย์ โดยจะต้องสล็อตเว็บตรงเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิดโดยตรง ซึ่งได้รับวัคซีน Sinovac มาแล้ว 2 เข็มเท่านั้น เกณฑ์ดังกล่าวได้สร้างความกังวลใจให้ทางเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นี้ ได้มีการPGSLOTประกาศมติสำหรับเกณฑ์การให้วัคซีนใหม่ โดยให้บุคลากรทางแพทย์ทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ ทั้งที่ไม่เคยได้รับวัคซีนเลย เคยได้รับ Sinovac, Astrazeneca หรือ Sinopharm 1 เข็ม และ Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม ส่วนผู้ที่ได้รับ Sinovac เข็มแรกตามด้วย Astrazeneca, Sinovac 2 เข็มตามด้วย Astrazeneca และ Astrazeneca 2 เข็มแล้ว จะยังไม่ได้รับวัคซีนในล็อตนี้ แต่จะให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อไว้และรอการพิจารณาสำหรับวัคซีนในครั้งต่อไป

พวกเราขอขอบคุณทางคณะกรรมการบริหารวัคซีนที่พิจารณาทบทวนเกณฑ์การให้วัคซีนใหม่ จนออกมาเป็นเกณฑ์สุดท้ายในวันที่ 2 สิงหาคม ซึ่งมีความเหมาะสมมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยทางเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ ขอเน้นย้ำให้วัคซีนไปถึงบุคลากรฯ ที่มีความเสี่ยงทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของการดูแลผู้ป่วยโควิด ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมไปถึงอาสาสมัครที่อยู่สล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์นอกระบบสาธารณสุขหรือเอกชนที่อยู่นอกระบบราชการด้วยเช่นกัน แม้ว่าจำนวนทั้งหมดจะเกิน 700,000 โดสก็ตาม แต่หากจำนวนทั้งหมดไม่ครบ 700,000 โดส จึงนำส่วนนั้นไปให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามลำดับความเสี่ยงต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

เครือข่ายการดูแลสุขภาพจะติดตามการขายของไฟเซอร์ต่อไปตามแนวทางที่เสนอ และเนื่องจากเราเต็มใจที่จะทำงานหนักแม้ว่าเราจะสูญเสียความโปร่งใส เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฉีดวัคซีนจะยังมีประสิทธิภาพโดยปราศจากความเข้าใจที่สูญเปล่า ความโปร่งใสและความยุติธรรมอย่างเต็มที่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*