เพื่อไทย ทวงคืนระบบบัตรเลือกตั้งสองใบ

Soutine Klangsan รองประธานพรรค Fu Tai และประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมของพรรคฝ่ายค้าน หารือเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรค Fu Tai และคะแนนเสียง 2 เสียงยืนยันหลักการของระบบการเลือกตั้งเคยใช้ในรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งทุกคนยอมรับว่า เป็นฉบับประชาชนสล็อตออนไลน์และเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด รวมทั้งการกำหนดสัดส่วน ส.ส. ให้มี ส.ส.ระบบเขต 400 คน และ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทย ยืนยันหลักนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเห็นว่ารัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งร่างโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ได้รับการเขียนขึ้นจากสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยที่มีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท รวมถึงการดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที่

นายสุทิน กล่าวว่า รัฐธรรมนูญ 2540 ได้มีการศึกษาสล็อตเว็บใหญ่มาแล้วว่า ส.ส. หนึ่งคนจะต้องดูแลประชาชนได้จำนวนเท่าใดถึงจะทั่วถึง ซึ่งถ้าเขตใหญ่เกินไปก็จะดูแลไม่ทั่วถึง อีกทั้งผู้สมัคร ส.ส. ที่ทุนทรัพย์น้อยก็จะเสียเปรียบผู้สมัคร ส.ส.ที่มาจากพรรคการเมืองใหญ่และมีทุนสนับสนุนสูง ดังนั้นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.เป็น 400 คน 400 เขต ก็จะทำให้ผู้สมัคร ส.ส.จากทุกพรรคมีโอกาสในสนามเลือกตั้งเท่าเทียมกัน ไม่เสียเปรียบพรรคใหญ่และมีโอกาสชนะการเลือกตั้งได้

นายสุทิน กล่าวว่า ในส่วนของระบบบัตรเลือกตั้งใบเดียว หากXO SLOTมีระบบ ส.ส.เขต อย่างเดียวก็จะไม่มีปัญหา แต่เมื่อมีการแบ่ง ส.ส.เป็น 2 ประเภทจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวประชาชนจึงถูกบีบให้ต้องเลือก เช่น ถ้าเขาชอบนายสุทินแต่ไม่ชอบพรรคที่สังกัด หรืออาจชอบพรรคมากกว่าตัวผู้สมัคร ประชาชนก็ต้องกล้ำกลืนฝืนใจเลือก เพราะระบบบีบบังคับให้ต้องเลือกทั้งคนและพรรคพร้อมกัน ซึ่งไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน แต่ถ้าเป็นแบบบัตรเลือกตั้ง 2 ถ้าคุณชอบ Soutine คุณเลือก Soutine และถ้าคุณไม่ชอบปาร์ตี้ คุณเลือก Soutine Soutine โหวตให้พรรคการเมืองอื่น ผู้คนสื่อสารความต้องการที่แท้จริงโดยไม่ต้องกดดัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*