เยียวยาผู้ประกันตน ประกันสังคม สรุปชัด ม.33

จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเกิน 10,000 คน เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย จนกว่ารัฐบาลจะประกาศมาตรการ “ปิดล้อม” และทางเข้าพื้นที่อันตรายเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรคระบาด

สำหรับที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีคำสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปของประชาชนที่ต้องหาXOSLOTเช้ากินค่ำ ด้วยการสั่งให้ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาให้ นายจ้างและผู้ประกัน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยจะเยียวยา 9 ประเภทกิจการ คือ

1. ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

5. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และG2GBETจักรยานยนต์

6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

9. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ขยายพื้นที่ดำเนินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ผู้ประกันตนมาตรา 33

สำหรับผู้ประกันมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ยังทำงานในสถานSLOTXOประกอบการที่มีนายจ้าง แล้วได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ที่มีการ “ล็อกดาวน์” ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 2,500 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน โดยแบ่งการโอนตามพื้นที่ดังนี้

  • พื้นที่ 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสงขลา ผู้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 4, 5, 6 ส.ค. 2564
  • พื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ผู้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในวันที่ 9 ส.ค. 2564
  • 16 กาญจนบุรี ตาก นครนาจอก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี 2 สมุทรสงคราม ทอ 8

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*