โควิดวันนี้ติดเชื้อ 1.9 หมื่น ใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,117

ศาสตราจารย์ 22 ส.ค. 2507 วันนี้มารายงานสถานการณ์โคโรน่าในปัจจุบันครับ ยังคงมีผู้ป่วยรายใหม่ 19,014 ราย เสียชีวิต 233 ราย ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 1117 ราย และรักษาหายอีก 20,672 ราย

เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 22 ส.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้

 • ติดเชื้อในประเทศ 18,808 ราย
 • ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 196 ราย
 • ติดเชื้อจากต่างประเทศ 10 ราย
 • รักษาหายเพิ่มขึ้น 20,672 ราย
 • หายป่วยสะสม 839,636 ราย (ตั้งแต่ปี 2563)
 • อยู่ระหว่างรักษาตัว 200,339 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 40,827 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 159,512 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก (ปอดอักเสบ) 5,239 ราย ต้องใส่เครื่องSLOTXOช่วยหายใจ 1,117 ราย
 • มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 233 ศพ ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 9,320 ศพ (ตั้งแต่ปี 2563)

  ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 1,049,295 ราย
  ประเทศไทยเป็นอันG2GBETดับที่ 33 ของโลก

สำหรับผู้ติดเชื้อ 19,014 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้

 • ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 16,428 ราย
 • ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,380 ราย
 • เรือนจำ/ที่ต้องขัง 196 ราย
 • ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 10 ราย
 • สำหรับผลการตรวจด้วย Antigen Test KitXOSLOT (ATK) ทั่วประเทศ พบผลบวกเพิ่ม 2,039 ราย

  ใน 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีมากที่สุด 4399 รองลงมาคือ สมุทรสาคร (1499) ชลบุรี (1092) สมุทรปราการ (749) และนนทบุรี (690)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*