ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ด่วน! ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ฝ่าด่าน ส.ว. ฉลุย

วันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 09.30 น. มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาและเป็นประธานโดยนายชวน ลิพาย ประธานรัฐสภา วาระสำคัญของการประชุมคือการลงคะแนนเสียงและพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 เป็นการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้าย หลังจากเรียกประชุมสมาชิกสภาคองเกรสทั้งหมดเพื่อลงคะแนน ผลปรากฏว่าจำนวนวุฒิสมาชิก (วุฒิสมาชิก) ที่ลงคะแนนเห็นชอบมีมากกว่า 84 เสียง หรือมากกว่าหนึ่งในสามของวุฒิสมาชิกทั้งหมดที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และได้รับการอนุมัติจากสมาชิกรัฐสภามากกว่าครึ่ง ดังนั้นจึงเชื่อว่ามติที่ประชุมร่วมของสภาคองเกรสได้อนุมัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ สล็อตเว็บตรง

 

โดยผลการลงมติของสมาชิกรัฐสภาพบว่า

เห็นชอบ 472 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 323 เสียง | ส.ว. 149 เสียง

ไม่เห็นชอบ 33 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 23 เสียง | ส.ว. 10 เสียง

งดออกเสียง 187 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 121 เสียง | ส.ว. 66 เสียง

 

ซึ่งถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ของทั้งสองสภารวมกันในเงื่อนไขแรก รวมทั้งยังผ่านเงื่อนไขที่ 2 และ 3 คือ มีเสียง ส.ส. จากพรรคที่ไม่ได้เป็น รมต. ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า 20% และมี ส.ว. อย่างน้อย 84 เสียงโหวตเห็นชอบด้วยเช่นกัน

เมื่อตรวจสอบการโหวตจะพบว่า ส.ว. ที่เป็นสายทหารส่วนใหญ่ เลือกลงคะแนน “เห็นชอบ” ซึ่งรวมไปถึง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ขณะที่ ส.ส. ในฝั่งพรรคการเมือง ที่โหวต “เห็นชอบ” ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา ขณะที่ “งดออกเสียง” ได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย ส่วนพรรคเสรีรวมไทย โหวต “ไม่เห็นชอบ”

ทั้งนี้ เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 นั้น จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่ คือ ต้องมากกว่า 365 คน หรือตั้งแต่ 366 เสียงขึ้นไป จากปัจจุบันสมาชิกรัฐสภาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีจำนวน 730 คน แยกเป็น ส.ว. 250 คน ส.ส. 480 คน โดยต้องมี ส.ส. จากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน จากทั้งหมด 242 คน คือ 49 คน และต้องมี ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คือ ไม่น้อยกว่า 84 คน ถ้ากรณีเสียงไม่ถึงด้วยกรณีใดกรณีหนึ่งถือว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ PGSLOT

นอกจากนี้ สาระสำคัญของมาตรา 83 และมาตรา 91 ของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญคือ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิก 500 คน โดย 400 คนมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และ 100 คนมาจากการเลือกตั้งโดยพรรคการเมือง การเลือกตั้งจะดำเนินการในรูปแบบ 2 โหวต ขั้นตอนต่อไปคือรอ 15 วันก่อนยื่นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*