ข่าวการเมือง

ถามทำไมกรมที่ดินไม่เพิกถอนสิทธิที่ดินรุกล้ำที่ “เขากระโดง”

ผู้ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 2564 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ผู้แทนราษฎร (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) จังหวัดนราธิวาส เขต 4 พรรคประเทศชาติ ได้ตั้งคำถามถามสดด้วยวาจาต่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กรณีกรมที่ดินไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อกรณีรุกที่ดินการรถไฟที่ “เขากระโดง” จ.บุรีรัมย์ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งเดิมนายกมลศักดิ์ได้ยื่นตั้งกระทู้ถามเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา แต่ รมว.มหาดไทยไม่มาร่วมประชุม อ้างติดภารกิจสำคัญ นายกมลศักดิ์จึงตั้งกระทู้ถามอีกครั้งในวันนี้ ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้มาตอบกระทู้แทนพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ  กล่าว่า รัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 3 รัฐมนตรีต้องปฏิบัติกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและส่วนรวม แต่ถึงแม้พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มาตอบกระทู้ด้วยตนเอง นายนิพนธ์ […]