ข่าวการเมือง

“ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง” พ.ศ. 2564

เว็บ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ “ประมวลจรรยาบรรณของนักการเมือง” พุทธศักราช 2564 ความว่า โดยที่พอสมควรกำหนดให้มีประมวลจรรยาบรรณโดยชอบด้วยกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานทางจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการการเมือง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คณะรัฐมนตรีจึงจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองไว้ ดังต่อไปนี้ ประมวลจริยธรรมนี้เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2564” ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในประมวลจริยธรรมนี้ “ข้าราชการการเมือง” หมายความว่า ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้หมายความรวมถึงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้วย ข้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนนอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของแต่ละศาสนา จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ […]

ข่าวการเมือง

แรมโบ้ จวก โทนี่ โกง บริหารล้มเหลว จนรัฐประหาร ซัดเก่งแต่ปาก

แรมโบ้’ จวก ‘โทนี่’ กู้มาคดโกงคดีอื้อ บริหารล้มเหลว กระทั่งทหารจะต้องรัฐประหาร ซัดเก่งแต่ปาก ป้อง ‘ประยุทธ์’ กู้มาทำประโยชน์เพื่อประชาชน XOSLOT จากกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่เจาะจงผ่านรายการ CareTalk x Care ClubHouse ในประเด็น “MODERNIZED THAILAND กำเนิดใหม่ความนำสมัยเพื่อชาวไทยและก็เมืองไทย” ถึงแนวความคิดการแนวนโยบายความเคลื่อนไหวประเทศ Modernized Thailand เมื่อปี 2549 ว่าให้ต่างชาติกู้หนี้ยืมสินมาสร้างให้พวกเรา แล้วพวกเราเอารายได้ไปจ่าย แนวทางคิดต่างกับแนวทางกู้หนี้ยืมสินแล้วมาแจกของรัฐบาลนี้ เนื่องจากผู้ที่รับบาปทางอ้อมเป็นบุตรหลาน ที่ถูกเอามรดกในอนาคตของบุตรหลานมาใช้ เมื่อวันที่ 29 […]

ข่าวการเมือง

แอมมี่เฮ! ศาลให้ประกันตัวชั่วคราว คดีทำร้ายคฝ.ไม่ให้จับ ไผ่ดาวดิน

แอมมี่เฮ ศาลให้รับรองวงเงิน 3.5หมื่น ปล่อยตัวปล่อยใจชั่วครั้งคราวโดยไม่กำหนดข้อตกลง คดีประชุมหน้าร้านค้าแม็คโดนัล ทำร้าย คฝ. ไม่ให้จับ ไผ่ ดาวดิน ตอนวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก บุคลากรอัยการสำนักคดีอาญา 10 ได้พาตัวนายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ หรือ แอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์ นักร้องมีชื่อเสียง และก็แนวร่วมม็อบราษฎร มายื่นฟ้องเป็นจำเลย ต่อศาล SLOTXO ในความผิดพลาดฐาน ด้วยกันมั่วสุมกันตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไปใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายหรือทำการอย่างหนึ่งประการใดให้กำเนิดความปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมือง, ด้วยกันรวมกันทำกิจกรรมหรือมั่วกันในสถานที่แออัดแล้วก็ในลักษณะที่มีความเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโรคโดยไม่ได้รับการละเว้นอะไรก็แล้วแต่โดยชอบด้วยกฎหมาย   […]

‘อนุดิษฐ์’ เชื่อ GBAD ของ ทอ. ส่อผิด พ.ร.บ.ฮั้วประมูลฯ พบกีดกันคู่แข่ง
ข่าวการเมือง

‘อนุดิษฐ์’ เชื่อ GBAD ของ ทอ. ส่อผิด พ.ร.บ.ฮั้วประมูลฯ

“อนุดิษฐ์” ปูด “ทัพฟ้า” ตัดจบโปรเจกต์ GBAD งบประมาณฯ 940 ล้านบาท ปัจจุบัน ลักไก่เปลี่ยนแปลงใช้แนวทาง “ชี้เฉพาะ” เชื่อเข้าเกณฑ์ไม่ถูก “กิโลเมตรฮั้วประมูล” ดักคอโครงงานดาวเทียม กองทัพอากาศแก้ TOR ส่งกลิ่น   น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติผิดมิชอบ (กมธ.สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) สภาผู้แทนราษฎร เผยถึงความก้าวหน้าการต่อว่าดตามตรวจทานความน่าสงสัยของโครงงานหายุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ 3 แผนการ ราคารวมเกือบจะ 3 พันล้านบาทว่า หลังใช้เป็นหลักสำคัญสำหรับเพื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   ตลอดจนได้ยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อใคร่ครวญส่งคำขอดังที่กล่าวมาแล้วไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ให้สอบสวน แล้วก็จัดการถัดไปแล้วนั้น ก็ยังคงมีผู้ปรารถนาดีต่อทัพอากาศส่งข้อมูลความเปลี่ยนไปจากปกติมาให้ตน แล้วก็ กมธนาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยตลอด PGSLOT   น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวต่อว่า […]

สถิติน่าสนใจเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. 2549
ข่าวการเมือง

สถิติน่าสนใจเนื่องในวันครบรอบ 15 ปี รัฐประหาร 19 ก.ย. 2549

เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังรัฐประหาร 2549 ภายหลังจากการปฏิวัติช่วงวันที่ 19 เดือนกันยายน 2549 ตลาดค้าหุ้นเปิดกระทำการจำหน่ายเป็นวันแรก ช่วงวันที่ 21 เดือนกันยายน 2549 ปรับตัวลงไปแรงที่สุด 29.56 คิดเป็น 4.2% ในตอนเปิดตลาด แต่ทว่าในตอนใกล้ปิดตลาด ดรรชนีดีขึ้นขึ้นก็เลยปรับนิสัยลงไปเพียงแต่ 1.42% เพราะปัจจัยเบื้องต้นทางด้านเศรษฐกิจเวลานี้ยังแข็งแรงอยู่   ด้านรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ได้ตัดเงินช่วยเหลือด้านการทหาร และด้านการรักษาสันติภาพแก่ไทยเป็นจำนวน 24 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 900 ล้านบาท สล็อตเว็บตรง   วันที่ 24 กันยายน 2549 สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ความคิดเชิงประเมินผลของประชาชนต่อสังคมไทยและคุณลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ประชาชนต้องการ: กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยสอบถามประชาชนจำนวน 1,550 คน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน พบว่า ประชาชน 92.1% รู้สึกว่าทหารเป็นที่พึ่งได้ 89.1% รู้สึกปลอดภัย […]

เผยคลิปนางเลิ้งเดือด! คฝ.ปะทะม็อบ จุดพลุ ยิงกระสุนยาง และแก๊สน้ำตาเป็นระยะ มือดีจุดไฟเผาป้อมตำรวจ
ข่าวการเมือง

#ม็อบ19กันยาไปแยกนางเลิ้ง ยิงพลุตอบโต้กับแก๊สน้ำตา

#ม็อบ19กันยา ผู้ชุมนุมย้ายจากดินแดง ไปแยกนางเลิ้ง ยิงพลุตอบโต้กับแก๊สน้ำตา มีไฟไหม้ป้อมกลางสี่แยก   (19 เดือนกันยายน64) บรรยากาศแยกดินแดง เวลา 18.00 น. เจ้าหน่วยประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำรถยนต์กระจายเสียง ประกาศทำความเข้าใจกับประชาชนพื้นที่ แยกดินแดง ขอให้รู้เรื่องรูปแบบการทำงานของทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่ลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อดูแลความปลอดภัยรวมทั้งรักษาความสงบมิได้อยากได้ก่อกวนการใช้ชีวิตของราษฎรทั่วๆไป PGSLOT   เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน หรือ คฝ. เคลื่อนกำลังออกจากที่ตั้งบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง กดดันขอคืนพื้นผิวจราจรกับประชาชนที่จอดรถอยู่บริเวณริมถนนดินแดงทั้งหมด รวมทั้งรถของสื่อมวลชนที่มา ร่วมทำข่าวในวันนี้ด้วย โดยในระหว่างการเคลียร์พื้นที่นั้น ประชาชนบางส่วน […]

วอนรัฐทบทวนมาตรการกระตุ้นต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ท้านายกฯ ดีเบตผลดีผลเสีย
ข่าวการเมือง

“ดร.โสภณ” วอนรัฐทบทวนมาตรการกระตุ้นต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย

หวาดหวั่นเป็นการขายบ้านขายเมืองขายแผ่นดิน “ดร.โสภณ” วอนรัฐทวนมาตรการกระตุ้นต่างประเทศซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ภายหลังที่สัมมนา คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นชอบแนวทาง แล้วก็จัดแจงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงสู่เมืองไทย ในลักษณะผู้พักระยะยาว (long-term stay)   โดยเน้น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานในไทย และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ สิทธิประโยชน์ทางรัฐบาลเห็นว่าจะเป็นแรงจูงใจดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวเข้าประเทศ สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนด ล่าสุดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาและให้รายงานความคืบหน้าผ่าน สศช. เพื่อนำเสนอให้ ครม. ได้รับทราบ XOSLOT   ด้าน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย แสดงมุมมองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ระบุว่า กรณีที่รัฐบาลพยายามจะให้ชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะไม่ได้ผลอย่างแน่นอน แต่การกระทำเช่นนี้จะเป็นการขายชาติขายแผ่นดิน เพราะขาดมาตรการการป้องกันเหมือนเช่นนานาอารยประเทศ   พร้อมระบุว่ารัฐบาลฟังแต่เสียงของกลุ่มนายทุนข้ามชาติ โดยฟังเสียงส่วนน้อยในวงการอสังหาริมทรัพย์ […]

#ม็อบ19กันยา ฝนกระหน่ำคาร์ม็อบ ‘ณัฐวุฒิ’ ขับแท็กซี่ชนรถถัง รำลึก 15 ปีรัฐประหาร
ข่าวการเมือง

#ม็อบ19กันยา ‘ณัฐวุฒิ’ ขับแท็กซี่ชนรถถัง รำลึก 15 ปีรัฐประหาร

ฝนกระหน่ำคาร์ม็อบ 19 เดือนกันยายน “ณัฐวุฒิ” โชว์ขับแท็กซี่ชนรถถัง ระลึก 15 ปีรัฐประหาร ก่อนมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ระบบประชาธิปไตย วันนี้ (19 กันยายน 64) เวลา 14.30 น. ที่แยกอโศกมนตรีมวลชนเริ่มทยอยเข้าพื้นที่เพื่อร่วมกิจกรรม “CarMob   19 กันยา ขับขี่รถยนต์ชนรถถัง” นำโดย คุณณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ นายทรัพย์สิน บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด รวมทั้งกลุ่มแนวร่วมจากกลุ่มต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมถึงเป็นการรำลึกเหตุการณ์รัฐประหาร 19 ก.ย. 2549 พร้อมทั้งเป็นการแสดงพลังต่อต้านการรัฐประหาร ในวาระครบรอบ 15 ปี รวมถึงแสดงให้เห็นถึงพลังของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตลอดมาด้วย G2GBET   ต่อมา 15.00 น. นายณัฐวุฒิ ได้เปลี่ยนชุดสวมบทเป็นลุงนวมทอง ขับรถแท็กซี่ชนกับรถถังจำลอง เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรม และความกล้าหาญของ […]

เผยคลิปนางเลิ้งเดือด! คฝ.ปะทะม็อบ จุดพลุ ยิงกระสุนยาง และแก๊สน้ำตา
ข่าวการเมือง

เผยคลิปนางเลิ้งเดือด! คฝ.ปะทะม็อบ จุดพลุ ยิงกระสุนยาง

คฝ.ปะทะม็อบ ยิงแก๊สน้ำตาเป็นระยะ ที่แยกนางเลิ้ง 19 ก.ย. 2564 ตอนหลังมีมวลชนขับขี่รถรถมอเตอร์ไซค์ไปรวมกลุ่ม รอบๆแยกนางเลิ้งมุ่งหน้า ทำเนียบรัฐบาล จนกระทั่งเมื่อเวลาราวๆ 19.00 น. มีรายงานการเผชิญหน้าระหว่างมวลชนกับข้าราชการ และก็มีการใช้ลูกกระสุนยาง และก็แก๊สน้ำตาเป็นระยะ ช่วงเวลาที่ผู้ร่วมรวมกันจุดดอกไม้เพลิงรวมทั้งพลุยักษ์โต้ตอบด้วยเหมือนกัน ช่วงเวลาเดียวกันมีรายงงานว่ากลุ่มมวลชนจากดินแดงพยายามเคลื่อนพลมารวมตัวนางเลิ้ง G2GBET

ชาวแฟลตดินแดง แจ้งความม็อบ น1.รุดถกหาทางออก ชี้เจอตัวป่วนจับได้ รีบส่งตร.
ข่าวการเมือง

ชาวแฟลตดินแดง แจ้งความม็อบ น1.รุดถกหาทางออก

ชาวแฟลตดินแดง แจ้งเหตุม็อบ พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. รุดถก ถก หาทางออก แนะตั้งอาสาสมัคร คัดเลือกกรองบุคคลภายนอกแฟลต ชี้พบตัวป่วนจับได้ รีบส่งตำรวจ   ช่วงวันที่ 17 ก.ย. 2564 กรุ๊ปพลเมืองชาวแฟลตดินแดงปริมาณหนึ่ง รวมตัวกันเข้ามาเรียกร้องขอให้ พ.ต.อ.รัฐชัย ศรีวิชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจดินแดง ช่วยเหลือแล้วก็หามาตรการปกป้องการรวมกันของกรุ๊ปทะลุก๊าซ เนื่องด้วยได้รับผลพวงอย่างมากต่อการดำรงอยู่ตลอดเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา G2GBET   ป้าเอ(นามสมมติ) 1 ในผู้เสียหาย ระบุว่า ตั้งแต่มีการชุมนุมชาวแฟลตดินแดงที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมยอมอดทนอดกลั้น เพราะเคารพในสิทธิ์การเรียกร้องของแต่ละคน แต่นับวันเหตุการณ์ยิ่งรุนแรงบานปลายมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วย   จากเดิมที่เคยชุมนุมแค่ 2-3 ทุ่ม ตอนนี้ขยับไปเป็นตี1-2 ทั้งเสียงระเบิดและเสียงปะทัดยักษ์ได้ยินอย่างต่อเนื่อง […]