ข่าวการเมือง

FootNote การวัดพลัง ภายใน ประชาธิปัตย์

การสู้รบจากสนามรบการคัดสรรตัว”ผู้สมัคร”สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดพัทลุง เขต 2 อันมี นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ  เป็นตัวจุดชนวนคราวนี้จัดว่าไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาไม่เพียงเพราะว่ามี นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อยู่ในฐานะเป็น”ตัวละคร”สำคัญเท่านั้น หากแต่ประการที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเป็นคุณสมบัติโดยพื้น ฐานของ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ยังเป็น”จุดขาย”อย่างสำคันต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ แม้จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ จะตกอยู่ในสภาพของอดีตส.ส.ที่”สอบตก”พ่ายแพ้ให้กับคนของพรรคภูมิใจไทย กระนั้น โดยชื่อและช่วงชั้นในทางการเมืองของ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ก็ทำให้ผู้อยู่ในฐานะ”คู่ต่อสู้”ต้องเหน็ดเหนื่อยSLOTXOหนัก ไม่เพียงเพราะมี นายชวน หลีกภัย เป็นเงาทอดทับอยู่ข้างหลัง การแสดงบทบาทของ นายนิพนธ์ บุญญามณี ก็ต้องดึงเอาระดับเลขาธิการพรรคอย่าง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เข้ามาเสริม ตามความเป็นจริงโดยชื่อและชั้นทางการเมืองที่ […]

ข่าวการเมือง

‘ประชาธิปไตยใหม่’สู้ตาย! ประกาศส่งผู้สมัครครบ 400 เขต

พรรคระบบประชาธิปไตยใหม่ เสนอเเนวทางการคำนวณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมลงไปในสนามการเลือกตั้ง ยกแนวนโยบายผลประโยชน์ที่เมือง ย้ำก่อตั้งรัฐบาลบริหารประเทศ มั่นอกมั่นใจฐานเสียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งเสริมเต็มกำลัง 19 ตุลาคม 2564 นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ แถลงผลการประชุมของพรรค โดยเสนอการคำนวณ จำนวนสส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 100 คน คือ 1.นำคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองทุกพรรคได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมารวมกันทั้งประเทศแล้วหารด้วย 100 เพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนเสียงต่อ 1 คน 2. นำค่าเฉลี่ยตามข้อหนึ่งไปหาคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับจากแบบบัญชีรายชื่อจะได้จำนวนสส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง 3. ให้จัดสรรจำนวนสส.แบบบัญชีรายชื่อให้แต่ละพรรคการเมืองที่ได้คะแนน เป็นจำนวนSLOTXOเต็มก่อนแล้วรวมจำนวนสส. แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดจากทุกพรรคการเมือง 4. หากยังไม่ครบ 100 คนให้เอาจำนวนคะแนนเศษ ของทุกพรรคการเมืองมาเรียงลำดับจากมากไปน้อย และจัดสรรสส.แบบบัญชีรายชื่อ เพิ่มให้พรรคการเมืองตามลำดับเศษคะเเนน  จนครบ 100 คน พร้อมเสนอนโยบาย พี่น้องปลดหนี้,พี่น้องมีน้ำใช้ตลอดปี ซึ่งเป็นสวัสดิการของรัฐ […]