ข่าวการเมือง

ด่วนอีกแล้ว! ครม.แต่งตั้ง ”วีระศักดิ์” นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

การประชุมคณะรัฐมนตรีฉุกเฉินชักชวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแอนทอนและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยอีกสองคน  การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งSLOTXOประเภทบริหาร ระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ให้นายณรงค์ รักร้อย พ้นจากตำแหน่งสล็อตเว็บตรงผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร 2. ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการPGSLOTจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอ่างทอง และ 3. ให้นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) […]