ข่าวการเมือง

ปรับเพิ่มจังหวัดสีแดงเข้ม ขยายเวลาล็อกดาวน์

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม PGSLOTFraut Canocha เป็นประธานการประชุม CDC เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2019 โดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบ้านพักในกรมทหารราบที่ 1 โดยมีรองสล็อตเว็บตรงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึง พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตัวแทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา ศบค. และฐานะประธานคณะกรรมการจัดสรรวัคซีนและที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข และตัวแทนกรมการค้าภายใน เข้าร่วม เป็นต้น นายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุมว่า ขณะนี้ไทยเตรียมรับวัคซีนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะวัคซีน Sputnik V จะเร่งเรื่องเอกสารทางฝั่งบริษัท […]