ข่าวการเมือง

คาดเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท ได้รับภายใน 31 ส.ค.

อาจารย์-วิทยากร. “เงินกู้ได้รับการอนุมัติเพื่อกู้คืนและระงับหนี้กว่า 1 แสนล้านบาท และรัฐบาลใช้เงิน 66,000 ล้านบาทในมาตรการค่าครองชีพในวันที่ 31 สิงหาคม เพื่อชำระคืนภายในวันนั้น” ศาสตราจารย์กล่าว … วันที่ 22 ส.ค. 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบศ.) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้ร่วมดำเนินการ 2 มาตรการหลัก ได้แก่ 1. มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ (มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท ความคืบหน้ามีสินเชื่อฟื้นฟูที่อนุมัติแล้ว 92,316 ล้านบาท ผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 30,194 ราย โดยมีวงเงินอนุมัติเฉลี่ยอยู่ที่ 3.1 […]