ข่าวการเมือง

พท. วอนบางกลุ่มหยุดด้อยค่า”คนอีสาน” ด้วยทัศนคติเชิงลบ

นางสาวชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เอ๋ยถึงในกรณีที่มีการคุยในแอปพลิเคชันคลับเฮาส์โดยมีการแสดงทัศนคติด้านลบเชิงดูถูกดูแคลน ดูถูกเหยียดหยาม มีค่าเพียงน้อยนิดพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานหรือ “คนอีสาน”ว่า ในฐานะที่เป็นลูกหลาน “คนอีสาน” มีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็น”ลูกอีสาน” มีความสำนึกในรากเหง้าของภาคอีสาน  และมองว่าถิ่นกำเนิดไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าความเป็นมนุษย์  ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ หรือเกิดในภูมิภาคใด มีพื้นฐานสังคมแบบใด ย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเกิดในภูมิภาคใดก็สามารถสร้างคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติได้ นางสาวชญาภา กล่าวอีกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการละเลยปัญหาด้านความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากทัศนคติของคนในสังคมที่ถูกกล่อมเกลาปลูกฝังมา ขาดความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ จนนำไปสู่การดูหมิ่น ดูถูก กล่าวหา ผลิตซ้ำมายาคติจนถูกทำให้เป็นดาวน์โหลดslotxoเรื่องปกติ (normalize) ซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเกลียดชัง จนสร้างความขัดเเย้ง ความแตกเเยกในสังคมได้  รัฐบาลต้องเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ตั้งแต่รากของปัญหาคือระบบการศึกษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมไทยให้ได้ ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนมากที่สุด เตรียมยื่นหนังสือต่อกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและก็ไต่สวนความเป็นจริงสำหรับเพื่อการให้ความคิดเห็นที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะส่งผลให้เกิดการขัดกันภายในประเทศคุ้มครองไม่ให้กำเนิดปัญหาแพร่กระจายแย่ลงกว่าเดิมถัดไป