ข่าวการเมือง

ลุ้น “ครม.” วันนี้ ไฟเขียวสัญญาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

9 เดือนพฤศจิกายน64 การสัมมนาคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน มีวาระ “ครม.” ที่น่าสนใจและคาดว่าจะขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)จนนำมาใช้ได้ในช่วงธันวาคม 2564 หรือมกราคม 2565 สำหรับยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาชนิดเม็ดยับยั้งการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้มีวาระสำคัญ ดังนี้ -ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาสล็อตแตกร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F -รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563-25 กรกฎาคม 2564) -เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ รายงานผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน) -ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติก สำหรับอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน […]

ข่าวการเมือง

‘บิ๊กป้อม’แจ้ง ครม.กฎหมายสารกระตุ้นเสร็จใน 3 เดือน

ตอนวันที่ 25 เดือนตุลาคม 2564 รายงานข่าวสารจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เต็มแผนกที่อาคารสงบความเป็นมิตร ทำเนียบฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขกฎหมายควบคุมสารกระตุ้นตามที่องค์กรต่อต้านสารXOSLOTกระตุ้นโลก (วาด้า) ออกมาเรียกร้อง พร้อมกับลงโทษห้ามจัดแข่งขันกีฬานานาชาติและใช้ธงชาติไทยในการร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเป็นระยะเวลา 1 ปี โดย พล.อ.ประวิตร ระบุว่า การปรับแก้ข้อบังคับให้เป็นไปตามที่วาด้าเสนอนั้น มีการแต่งคณะกรรมการพระราชกฤษฏีกาภาควิชาพิเศษขึ้นมาชูร่างอยู่ ในตอนนี้เสร็จแล้วเกินครึ่ง รวมทั้งประเด็นนี้จะเสร็จข้างใน 3 เดือน

ข่าวการเมือง

ครม.ไฟเขียว ร่างพ.ร.ฎ.ควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ช่วงวันที่ 25 ต.ค. ที่ทำเนียบ รัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำรัฐมนตรี แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติวิธีการร่างพระราชกฤษฎีกา กล่าวถึงการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อรักษาความมั่นคงทางการเงินและการพาณิชย์ เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งป้องกันความเสียหายแก่SLOTXOสาธารณชนหรือประชาชนที่ใช้บริการ โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการให้บริการแพลตฟอร์มฯ ให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับทราบก่อนการประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้บริการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม สำหรับผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มฯ ไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ จะได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็น เช่น เงื่อนไขการให้บริการ ช่องทางการร้องเรียน ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการแพลตฟอร์มฯ และหน่วยงานภาครัฐมีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใช้ในการดูแลความเสี่ยงในการให้บริการเพื่อยกฐานะการควบคุมดูแลที่เหมาะสมกับต้นแบบการดำเนินธุรกิจบริการนั้น รวมถึงมีข้อมูลที่จะใช้สำหรับเพื่อการช่วยเหลือช่วยเหลือการประกอบธุรกิจ เพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลถัดไป

ข่าวการเมือง

“รมว.วธ.” เผยข้อดีครม.เห็นชอบ ร่วมมือไทย-จีนด้านภาพยนตร์ฯ

ช่วงวันที่ 19 เดือนตุลาคม 2564 นายอิทธิพล คุณยินดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม “รมว.วธ.” เผยตอนหลังการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี)ว่า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เสนอ ถือเป็นความตกลงครั้งแรกด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยทบวงกิจการภาพยนตร์ของประเทศจีนได้เสนอทำความตกลงด้านภาพยนตร์กับ วธ. โดยทั้งสองฝ่ายเห็นฟ้องร่วมกันในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน แผนแม่บทยุทธศาสตร์เฉพาะ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์XOSLOT ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงธุรกิจถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย แผนปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือและขยายตลาดคอนเทนต์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุน “และเป็นแนวทางในการจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสื่อบันเทิงสาขาอื่นๆ เช่น ละครโทรทัศน์ ซีรีส์ แอนิเมชัน เกม และดนตรี กับประเทศคู่เจรจาอื่นต่อไปในอนาคต” รมว.วธ. กล่าว ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศ  ได้มีช่องทางในการร่วมผลิต และเปิดตลาดภาพยนตร์ระหว่างกัน […]

ข่าวการเมือง

จ่อฟื้น ครม.สัญจร ชง ‘ประยุทธ์’ เคาะไปกระบี่ พ.ย.นี้

ตอนวันที่ 18 ตุลาคม 2564 นักข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ตอนหลังเว้นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (คณะรัฐมนตรีเดินทาง) มา 1 ปี โดยหนสุดท้ายจัดขึ้นที่ จังหวัดภูเก็ต ตอนวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2563ด้วยเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และหลังจากที่นายกฯ ประกาศเปิดประเทศไปแล้วนั้น ล่าสุดมีการเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม พิจารณาพื้นที่ จ.กระบี่ เป็นสถานที่จัดประชุม ครม.สัญจร ในเดือน พ.ย. เพื่อนำร่องการท่องเที่ยว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ จ.กระบี่ ถือเป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในเฟสที่ 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และกระบี่ โดยการเตรียมการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้ ต้องนำXOSLOTเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ขณะเดียวกัน […]

ข่าวการเมือง

ที่ปรึกษาฯ “ประยุทธ์” ปัดข่าวปรับ ครม. เตรียมรับรองนายกฯใหม่

คราวหลังมีกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) โดย พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะปรับคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ได้ออกคำสั่งให้นายเทียน กีรดีเรขา รองเลขาธิการนายกฯ ข้างการบ้านการเมือง เตรียมการห้องบนอาคารสั่งการ 1 เพื่อรองรับบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรองนายกฯอย่างเร่งด่วนนั้น ในเวลาต่อมา น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวผ่านไลน์กลุ่มสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล เกี่ยวกับข่าวการจัดเตรียมXOSLOTห้องที่ตึกบัญชาการ 1 ว่า “เนื่องจาก 30 กันยายนที่ผ่านมา มีผู้เกษียณอายุราชการ และมีการเปลี่ยนย้ายตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบด้านสถานที่ จึงจะต้องเข้าชำระล้างห้องที่ย้ายออกไป และก็สำหรับคนที่ได้รับการแต่งเข้ามาใหม่ เป็นต้นว่า ที่ปรึกษานายกฯ ตามการหมุนเวียนธรรมดา ดังนี้ มิได้รับแจ้งให้กระทำการจัดแจงรองรับการปรับ ครม อะไร ก็เลยแจ้งมาเพื่อรู้ตามเรื่องจริง”

ขยายเวลารับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ถึง 30 ก.ย. 65 ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ข่าวการเมือง

ขยายเวลารับนักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ถึง 30 ก.ย. 65

คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นงามขยายช่วงเวลารับนักเดินทางกรุ๊ป Special Tourist VISA ต่ออีก 1 ปี หมด 30 กันยายน 65 ช่วยเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดเผย 1 ปีที่ล่วงเลยไปมีเงินหมุนวนจากลุ่มนี้ 1,200 ล้านบาท   วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) วันนี้ เห็นดีเห็นชอบการขยายช่วงเวลาการเปิดรับนักเดินทางจำพวกพิเศษ Special Tourist VISA (STV) ถัดไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะจบในวันที่ 30 กันยายน 2564 ไปจบ 30 เดือนกันยายน 2565 ดังที่กระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬาเสนอ โดยมีประโยชน์สำคัญเป็นการอนุมัติประกาศกระทรวงมหาดไทย 2 เรื่อง […]

ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินใน กทม. สร้างสะพานเกียกกาย ข้ามเจ้าพระยา
ข่าวการเมือง

ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินใน กทม. สร้างสะพานเกียกกาย

ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวร่าง พระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินใน กรุงเทพมหานคร เดินหน้าสร้างสะพานเกียกกาย ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา รีบตรวจอสังหาริมทรัพย์ที่จำเป็นต้องเวนคืน ชี้ เป็นช่องทางที่ดีเยี่ยมที่สุดช่วยจัดการกับปัญหาจราจร   วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองผู้ประกาศประจำนร เผยข้างหลังการสัมมนาคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ว่า คณะรัฐมนตรีเห็นดีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีการะบุเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลบางอ๋อ เขตบางพลัด ตำบลถนนหนทางนครไชยศรี เขตดุสิต ตำบลบางซื่อ เขตบางซื่อ ตำบลสามเสนใน เขตพญาไท และก็ตำบลจตุจักร ตำบลจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ พุทธศักราช …. จากที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ   มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าวในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เชื่อมต่อกับการสร้างและขยายถนนเพื่อแก้ปัญหาการจราจร โดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนให้ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งที่ดินที่จะเวนคืนมีส่วนแคบที่สุด 50 เมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 1,250 เมตร   สำหรับลักษณะของโครงการเป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายตามแนวถนนทหาร ซึ่งกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด พร้อมทั้งได้ปรับรูปแบบสะพานเกียกกายไม่ให้กระทบพื้นที่รัฐสภาแห่งใหม่ สะพานมีความยาว 320 เมตร 6 ช่องจราจร เชื่อมต่อฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร สล็อตเว็บตรง   ดังนี้ สำหรับเพื่อการปฏิบัติงานก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา จังหวัดกรุงเทพได้จัดให้มีแนวทางการยอมรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้วรวม 4 ครั้ง พร้อมทำรายงานการวิเคราะห์ผลพวงสภาพแวดล้อม (EIA) ในกรณีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดีวิทยา แหล่งประวัติศาสตร์ หรือสวนประวัติศาสตร์โดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ แล้วก็พิพิธภัณฑสถานสถานที่แห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเป็นระเบียบแล้ว นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มอีกว่า เมื่อสะพานเกีชูกายแล้วก็ถนนหนทางเชื่อมต่อก่อสร้างเสร็จ จะสามารถรองรับจำนวนการเดินทางที่มากขึ้นในพื้นที่รอบๆสภานิติบัญญัติที่ใหม่ได้โดยประมาณ 1 แสนคันต่อวัน จะช่วยจัดการกับปัญหาการจราจรแล้วก็ทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเครือข่ายทางการติดต่อสื่อสารในพื้นที่จ.กรุงเทพฯตอนบน

ข่าวการเมือง

อนุมัติ 9.3 พันล้าน ซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงิน 9.3 พันล้านบาทสำหรับการซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดสตั้งแต่เดือนกันยายนถึง 20 ตุลาคม โดยสามารถแจกจ่ายได้อีก 10 ล้านโดส ปีนี้ด้วย เมื่อเวลา 14.05 น. วันที่ 17 ส.ค. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์รัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ครม. มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ให้คนไทยเพิ่มอีก 20,001,150 โดส ซึ่งเป็นส่วนที่เคยลงนามไปแล้ว แต่วันนี้มีการอนุมัติกรอบวงสล็อตออนไลน์เงินที่จะต้องนำไปชำระ 9,372 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็น จัดหาวัคซีน 8,439 ล้านบาทเศษ และค่าบริการจัดการ 933 ล้านบาทเศษ […]

ข่าวการเมือง

รัฐบาลลงนามไตรภาคี ยืม แอสตราเซเนกา จากภูฏาน

คณะรัฐมนตรีได้ตกลงที่จะลงนามในสัญญาเพื่อสนับสนุนวัคซีน AstraZeneca จำนวน 130,000 ถึง 150,000 โดสในภูฏาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนในอนาคต การบริจาคโมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบไม่มีเงื่อนไขจากประเทศเยอรมนี น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในการลงนามในร่าง In-kind Donation Agreement ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ประเทศสล็อต เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เยอรมนี กับ กระทรวงสาธารณสุขของไทย ซึ่งเป็นการรับบริจาคยา Monoclonal Antibody (Casirivimab/Imdevimab) จากเยอรมนี ของบริษัท Regeneron และอนุมัติให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา และ ครม.ยังเห็นชอบในการลงนามในร่าง FORM OF AGREEMENT Tripartite PGSLOTAgreement ระหว่างรัฐบาลภูฏาน รัฐบาลไทย และบริษัท AstraXO SLOTZeneca จำกัด ซึ่งเป็นการรับมอบวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]