คลัสเตอร์ใหม่
โควิด 19

คลัสเตอร์ใหม่ บึงสามพันแรงงานพม่าติดเชื้อกว่า 4,000 คน

คลัสเตอร์ใหม่ โรงงานเนื้อไก่ บริษัท โกลเด้นไลน์บริซิเนส จำกัด ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ตรวจพบแรงงานชาวพม่าติดเชื้อโควิด19 รวดเดียวกว่า 100 ราย สล็อตแตกง่าย และยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พร้อมรอผลการตรวจมากกว่า 4,000 คน คลัสเตอร์ใหม่ โรงงานเนื้อไก่มีต้นต่อมาจากใคร สาเหตุจากการพบพนักงานของโรงงานโกลเด้นไลน์บริซิเนสติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากและเป็นกลุ่มก้อนจนมีการกักตัวพนักงานกว่า 6,000 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนโรคแล้วพบว่า PGSLOT สาเหตุมาจากมีแรงงานในกรุงเทพและปริมณฑลหนีเข้ามาในพื้นที่โรงงาน จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันทางจังหวัดร่วมกับทางบริษัทเจ้าของโรงงานดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามหลักการบริหารจัดการควบคุมโรคในพื้นที่ควบเฉพาะแบบมีส่วนร่วม Bubble and Seal แล้ว สล็อต Bubble and Seal โรงงานเนื้อไก่โกลเด้นไลน์บริซิเนส  […]