‘ชลน่าน’ จี้ ทบทวน พ.ร.ก.ควบคุมโรคติดต่อ หวั่น ลักไก่ นิรโทษฯ ฝ่ายบริหาร
ข่าวการเมือง

‘ชลน่าน’ จี้ ทบทวน พ.ร.ก.ควบคุมโรคติดต่อ หวั่น ลักไก่ นิรโทษฯ

“หมอชลน่าน” ขอ พ.ร.ก แก้ไขเพิ่ม พ.ร.บ ควบคุมโรคติดต่อ จะต้องคุ้มครองป้องกันเจ้าหน้าที่ สธ.แล้วก็ประชาชน สงสัย ลักไก่นิรโทษฯ ฝ่ายบริหารและก็ข้างการเมือง ขอทวนก่อนบังคับใช้ วันท่ี 23 เดือนกันยายน หมอชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน่าน พรรคเพื่อไทย สมัยก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พูดถึงในกรณีที่ คณะรัฐมนตรี เห็นด้วยร่าง พระราชกำหนดปรับแต่งเสริมเติม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 พุทธศักราช …. ว่า ดังนี้จากการพินิจ พบว่า สาระสำคัญ มีการแยกบริหารเหตุการณ์โรคติดต่อกรณีปกติและก็ในกรณีที่มีความร้ายแรง โดยรัฐบาลนำเอาบทบัญญัติบางประการจาก พ.ร.ก เร่งด่วน 2548 มาบัญญัว่ากล่าวไว้ SLOTXO   ทั้งนี้ การประกาศและการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จัดตั้ง คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ […]