No Picture
ข่าวการเมือง

ชวน หลีกภัย มอบหมายให้ สุชาติ เป็นประธานสภาฯ

หรือน้อยกว่านที่ 13 ส.ค. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างสล็อตออนไลน์ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระสอง และวาระสาม ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. นี้ ว่า กรอบเวลาการพิจารณาของแต่ละฝ่าย รวมถึงการสิ้นสุดในแต่ละวัน เนื่องจากมีการติดสถานการณ์เคอร์ฟิว ดังนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จึงได้มอบหมายให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมวิป 2 ฝ่าย ในวันที่ […]