ข่าวการเมือง

“จุรินทร์” สั่ง จ่ายส่วนต่างช่วยชาวนา”มัลลิกา”

รัฐมนตรีว่าการการค้า สั่งด่วนจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกร “มัลลิกา” เปิดเผย ธ.ก.ส.จัดเตรียมโอนงวดแรก 9 เดือนพฤศจิกายนนี้ ข้างหลังรายงาน คณะรัฐมนตรีเรื่องงบประมาณแล้ว เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาข้าวอย่างใกล้ชิด และหลังการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (4พ.ย.) ไปแล้ว นายจุรินทร์ก็ได้ติดตามกระบวนการทำงานของระบบราชการเกี่ยวกับเงินงวดแรกของโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในสถานการณ์ราคาข้าวปัจจุบัน โดยนายจุรินทร์ได้รับรายงานจากกรมการค้าภายใน โดยนายวัฒนศักย์  เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงXOSLOTโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ระบุว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี […]