วอนรัฐทบทวนมาตรการกระตุ้นต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ท้านายกฯ ดีเบตผลดีผลเสีย
ข่าวการเมือง

“ดร.โสภณ” วอนรัฐทบทวนมาตรการกระตุ้นต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย

หวาดหวั่นเป็นการขายบ้านขายเมืองขายแผ่นดิน “ดร.โสภณ” วอนรัฐทวนมาตรการกระตุ้นต่างประเทศซื้ออสังหาริมทรัพย์ในไทย ภายหลังที่สัมมนา คณะรัฐมนตรี เห็นดีเห็นชอบแนวทาง แล้วก็จัดแจงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุน โดยการดึงดูดคนต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงสู่เมืองไทย ในลักษณะผู้พักระยะยาว (long-term stay)   โดยเน้น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีความมั่งคั่งสูง ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ผู้ที่ต้องการทำงานในไทย และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ สิทธิประโยชน์ทางรัฐบาลเห็นว่าจะเป็นแรงจูงใจดึงดูดชาวต่างชาติกลุ่มดังกล่าวเข้าประเทศ สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนด ล่าสุดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาและให้รายงานความคืบหน้าผ่าน สศช. เพื่อนำเสนอให้ ครม. ได้รับทราบ XOSLOT   ด้าน ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย แสดงมุมมองผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ระบุว่า กรณีที่รัฐบาลพยายามจะให้ชาวต่างชาติซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยอ้างว่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะไม่ได้ผลอย่างแน่นอน แต่การกระทำเช่นนี้จะเป็นการขายชาติขายแผ่นดิน เพราะขาดมาตรการการป้องกันเหมือนเช่นนานาอารยประเทศ   พร้อมระบุว่ารัฐบาลฟังแต่เสียงของกลุ่มนายทุนข้ามชาติ โดยฟังเสียงส่วนน้อยในวงการอสังหาริมทรัพย์ […]