ข่าวการเมือง

‘พท.’จี้ปล่อยตัวนักโทษ แต่ไม่กล้าชูจุดยืนเลิกม.112

1 พฤศจิกายน2564 นายชัยเกษม นิติสิริ ประธานคณะกรรมการที่มีความสำคัญในการรบแล้วก็แนวทางการบ้านการเมืองพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์นักข่าวถึงการออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้มีการพินิจปลดปล่อยผู้ต้องขังทางความนึกคิดที่เห็นต่างทางการเมืองเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมและปัญหาการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อจำกัดความคิดเห็นประชาชนที่แตกต่างจากรัฐบาลว่า ประเด็นหลักของพรรค คือ การเรียกร้องให้มีการพิจารณาปล่อยนักโทษทางความคิด ซึ่งทุกคนควรมีเสรีภาพทางความคิดและควรได้รับการประกันตัวตามสิทธิอย่างเท่าเทียม นายชัยเกษม กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร มีจุดยืนที่ชัดเจนในการต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อันเนื่องมาจากปัญหาการใช้กฎหมายของฝ่ายบริหารที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน จนทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในสังคมที่รุนแรงมากขึ้น โดยการนำข้อเรียกร้องของประชาชนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา ผู้สื่อข่าวถามว่า จากกรณีที่บางกลุ่มเสนอให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112 พรรคเพื่อไทย มีจุดยืนอย่างไร นายชัยเกษม กล่าวว่า กระบวนการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา ซึ่งจะเป็นการพิจารณาโดยตัวแทนประชาชนตามG2GBETกระบวนการประชาธิปไตย “จุดยืนของพรรคเพื่อไทยมีเจตนาเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัว และไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะเป็นจุดกำเนิดของการบูรณะความมั่นใจในระบบชอบธรรมของเมืองไทย ส่วนการจะปรับแต่งข้อบังคับใดแล้วก็มีเนื้อหารายละเอียดเช่นไรเป็นอำนาจของสภานิติบัญญัติ” นายชัยเกษม กล่าว