ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. ฟัน “อนุรักษ์” ส.ส พท. เรียก อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 5 ล้าน

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการป.ป.ช. แถลงข่าวถึงกรณี ข้อกล่าวหาที่สืบเนื่องจากนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวในที่ประชุมอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มีการประชุมพิจารณางบประมาณแผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 กรม คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และกรมทรัพยากรน้ำว่ามีอนุกรรมาธิการบางคนโทรศัพท์เรียกเงิน 5 ล้านบาท แลกกับการผ่านงบประมาณ โดยกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีการสั่งตั้งอนุกรรมการไต่สวน “นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์” ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทยและนางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ ในฐานะอนุกรรมาธิการบูรณาการ 2 จากการไต่สวน นายนายศักดิ์ดา ให้ข้อมูลว่า “นายอนุรักษ์”  ได้เรียกรับเงินทางโทรศัพท์ มีนางนันทนาเป็นผู้โทรศัพท์ประสานงาน  ทั้งนี้จากการไต่สวนและการเช็คข้อมูลจากโทรศัพท์ ช่วงระยะเวลาที่มีการโทรเจือสมพยานหลักฐาน จึงเชื่อได้ว่า “นายอนุรักษ์” ได้มีการเรียกรับเงินSLOTXOจากนายศักดิ์ดาจริง […]