ข่าวการเมือง

ผวา! 71 จังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ห่วงน้ำท่วมฉับพลัน ส.ค.-ต.ค.

รองนายกรัฐมนตรีประวิทย์ วงษ์สุวรรณ บันทึกฝนตกหนักที่สุดในเดือนสิงหาคม-กันยายน หลังการประชุมประธานบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (BNP) ซึ่งคิดเป็น 60-80% ของพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนสูงสุดพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง อาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อน ดีเปรสชัน โซนร้อนและไต้ฝุ่นเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วนเดือน ต.ค.คาดการณ์ว่า ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง จึงได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ พร้อมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด “ได้มีการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย การเตรียมความพร้อมพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งบางระกำและพื้นที่อื่นๆในการรับน้ำหลาก ความพร้อมของคันกั้นน้ำ เครื่องสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ รวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำจัดผักตบชวาและการกำจัดขยะในคลอง และได้เน้นย้ำในเรื่องการสื่อสารPGSLOTสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำ รวมทั้งการดำเนินการของหน่วยงานเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง” นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำทั่วประเทศ ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 41,496 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) […]