ข่าวการเมือง

“รถจีโน่” เสียหายจากม็อบ 5 คัน 47 ล้านบาท

5 ตุลาคม2564  กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ว่าจ้างปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมรถยนต์ฉีดน้ำแรงกดดันสูงควบคุมฝูงคน (จีโน่) ที่ชำรุดทรุดโทรมเสียหายจากกรณีการประชุมสาธารณะปริมาณ 5 คัน โดยขั้นตอนการเลือกเฟ้น รายปีงบประมาณ พุทธศักราช2564 ประกาศดังกล่าวมีข้อความว่า  บช.น.  มีหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคา รายการจ้างซ่อมแซมรถฉีดน้ำแรงดันสูงควบคุมฝูงชน (รถจีโน่)  ที่ชำรุดเสียหาย จากXOSLOTกรณีการชุมนุมสาธารณะ จำนวน 5 คัน กองบัญชาการนครบาล ได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ราชการกำหนด และผ่านเกณฑ์การพิจารณาในการเสนอราคา คือ บริษัท เค ทรี คอปอเรชั่น จำกัด โดยเสนอราคา 47,080,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ รถยนต์จีโน่ หรือ รถยนต์ฉีดน้ำแรงกดดันสูง  ถูกประยุกต์ใช้ทีแรกสำหรับการรวมกันเมื่อปี  2556 เป็นการฉีดน้ำเพื่อกระชับพื้นที่ โดนน้ำที่ฉีดออกมานอกเหนือจากที่จะใส่สีเพื่อแยกระหว่างกรุ๊ปผู้รวมกันกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้ว อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการผสมสารเคมี ดังเช่นว่าแก๊สน้ำตา อีกด้วย