ข่าวการเมือง

ยืนยัน ประชาชนทุกคนที่มีผลบวก จะได้รับการรักษา

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพต้องการให้แน่ใจว่าผู้ป่วยทุกรายที่ติดเชื้อ COVID-19 สามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม  ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แถลงในประเด็นมาตรการหลังตรวจหาเชื้อโควิค-19 ด้วยชุด Antigen TestSLOTXO Kit แล้วพบว่าติดเชื้อ ในพื้นที่ กทม. ว่า การเข้าสู่ระบบบริการทางด้านสาธารณสุขของประชาชนทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ หากมีความสงสัยอยากเดินเข้าโรงพยาบาลไปตรวจหาเชื้อก็สามารถไปได้ทุกโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 132 แห่ง เมื่อตรวจโดย ATK หรือ RT-PCRXOSLOT แล้ว หากติดเชื้อก็สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาได้ โดยจะมีการจัดบริการ ถ้าไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการ Home IsolationG2GBET ในทันที เป็นการดูแลผ่านระบบทางไกล และจะได้รับกล่องอุปกรณ์ในการดูแลตนเอง หรือหากจำเป็นต้องได้ยาฟาวิพิราเวียร์ก็จะได้รับเช่นเดียวกัน โดยยืนยันว่าประชาชนทุกคนที่มีผลบวกจะได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม […]