July 5, 2022

ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

10 เดือนพฤศจิกายน64 นายกฤษฎางค์ นุตสว่าง ทนายความของผู้ถูกร้องที่ 1 ให้สัมภาษณ์วันหลังศาลอ่านคำพิพากษาว่า การเขียนคำพิพากษาของศาลฯถัดไปก็คือเรื่องของท่านแล้วปากกาอยู่ในมือท่าน แต่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งคำวินิจฉัยนี้ นี้เป็นเพียงแรงกระเพื่อมอันหนึ่ง ซึ่งในทางกฎหมายหากตีความตามคำวินิจฉัยความหมายนี้ ใครพูดว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ อาจจะมีคนยกเอาไปตีความหมายว่าเป็นการทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แต่ปัญหาขึ้นอยู่กับศาลยุติธรรมจะให้บังคับใช้ได้หรือเปล่าซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ศาลยุติธรรมอีกเรื่องหนึ่ง และนี้จะเป็นกลไกเพิ่มภาระให้แก่น้องๆ ที่เรียกร้องดาวน์โหลด xoslotให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบที่ดีกว่า ต่อข้อถามจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ จะส่งผลให้ทนายทำงานหนักขึ้นในคดีอาญาหรือไม่ นายกฤษฎางค์ กล่าวหา...