ข่าวการเมือง

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯประกาศ “พรฎ.เปิดประชุมสภา”

“ราชกิจจานุเบกษา”  เผยแพร่ ประกาศ โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฏีกาเปิดสัมมนาที่ประชุม ยุคสามัญรายปีครั้งที่ 2 พุทธศักราช2564 แล้ว  ระบุขึ้นในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนนี้  เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔ ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. […]

ข่าวการเมือง

ฝ่ายค้าน ยืนยัน พร้อมซักฟอกรัฐบาลแล้ว

ผู้ชาย. จิเรา หวงทรัพย์ สมาชิกพรรคเพื่อไทยกรุงเทพฯ และรองประธานคณะอนุกรรมการทบทวนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นอดีตพรรคประชาธิปัตย์และอดีตพรรคประชาธิปัตย์จากปัตตานีมูฮัมหมัดอาเรฟินจาปาเกียสมัคร ส.ส.พรรคประชาชาติ แจ้งความดำเนินคดี กับนายศักดิ์ดา วิเชียร์ศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อายุ 59 ปี ที่ สภ.สายบุรี ในข้อหาแจ้งความเท็จ และข้อหาเป็นXOSLOTเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากวันที่ 13 ก.ค. 2564 นายศักดิ์ดาได้ให้ตัวแทนไปแจ้งความตนเอง ที่ สภ.สายบุรี ข้อหาหมิ่นประมาท จากบรรยากาศการประชุมปรับลดงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งๆ ที่ส่วนตัวเสนอให้ปรับลดงบอบรมสัมมนาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพียงแค่ 1 ล้าน แต่นายXO SLOTศักดิ์ดา หูได้ยินว่าถูกตัด 4 ล้านและกล่าวลักษณะข่มขู่ว่า “หากใครตัดงบตนจะจำไปตลอดชีวิต” สุดท้าย กมธ.ก็ปรับลดไปแค่ […]