ข่าวการเมือง

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงใต้ หารือ แก้ปัญหาโควิดในชายแดนใต้

ช่วงวันที่ 19 ต.ค. ที่ห้องที่ใช้ในการประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ข้างหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี พล.อ.ณัฐพล นาคการค้าขาย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ลงพื้นที่จังหวัดยะลา ครั้งแรก ภายหลังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้มีคำสั่งจัดตั้ง “ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” หรือ “ศบค.ส่วนหน้า” ซึ่งมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อกำกับ ดูแล ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คลี่คลายโดยเร็ว โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ได้พบปะหารือกับประธานคณะกรรมการอิสลามกลางประจำจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทน เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำศาสนา […]