ข่าวการเมือง

เยียวยาผู้ประกันตน ประกันสังคม สรุปชัด ม.33

จำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเกิน 10,000 คน เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย จนกว่ารัฐบาลจะประกาศมาตรการ “ปิดล้อม” และทางเข้าพื้นที่อันตรายเพื่อจำกัดการแพร่กระจายของโรคระบาด สำหรับที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีคำสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เพื่อทดแทนรายได้ที่หายไปของประชาชนที่ต้องหาXOSLOTเช้ากินค่ำ ด้วยการสั่งให้ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาให้ นายจ้างและผู้ประกัน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยจะเยียวยา 9 ประเภทกิจการ คือ 1. ก่อสร้าง 2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ 5. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และG2GBETจักรยานยนต์ 6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 7. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 9. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน ล่าสุดเมื่อวันที่ […]