สุดารัตน์ จี้ รัฐบาล มีแผนใช้เงินกู้ชัดเจน-เร่งเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ข่าวการเมือง

‘สุดารัตน์’ จี้ รัฐบาล มีแผนใช้เงินกู้ชัดเจน-เร่งเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” โพสต์เฟซบุ๊ก จี้รัฐบาล ควรจะมีแผนใช้เงินกู้ยืมกระจ่าง ข้างหลังเห็นด้วยขยายเพดานหนี้สินเป็น 70% ของ GDP แนะ 3 ข้อ-รีบยกเลิก พระราชกำหนดเร่งด่วน วันที่ 21 เดือนกันยายนคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราจำพวก Sudarat Keyuraphan จี้รัฐบาล ควรมีแผนใช้เงินกู้ยืมชัดแจ้ง ข้างหลังเห็นด้วยขยายเพดานหนี้สินเป็น 70% ของ GDP แนะ 3 ข้อ-รีบยกเลิก พระราชกำหนดรีบด่วน PGSLOT   ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จากเดิมไม่เกินร้อยละ 60 เป็นไม่เกินร้อยละ 70 นั้น ดิฉันเห็นว่า ขณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงิน เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 “แต่ที่สำคัญ […]