ข่าวการเมือง

FootNote การวัดพลัง ภายใน ประชาธิปัตย์

การสู้รบจากสนามรบการคัดสรรตัว”ผู้สมัคร”สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดพัทลุง เขต 2 อันมี นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ  เป็นตัวจุดชนวนคราวนี้จัดว่าไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาไม่เพียงเพราะว่ามี นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ อยู่ในฐานะเป็น”ตัวละคร”สำคัญเท่านั้น หากแต่ประการที่สำคัญเป็นอย่างมากยังเป็นคุณสมบัติโดยพื้น ฐานของ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ยังเป็น”จุดขาย”อย่างสำคันต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ แม้จากการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ จะตกอยู่ในสภาพของอดีตส.ส.ที่”สอบตก”พ่ายแพ้ให้กับคนของพรรคภูมิใจไทย กระนั้น โดยชื่อและช่วงชั้นในทางการเมืองของ นายนิพิฎฐ์ อินทรสมบัติ ก็ทำให้ผู้อยู่ในฐานะ”คู่ต่อสู้”ต้องเหน็ดเหนื่อยSLOTXOหนัก ไม่เพียงเพราะมี นายชวน หลีกภัย เป็นเงาทอดทับอยู่ข้างหลัง การแสดงบทบาทของ นายนิพนธ์ บุญญามณี ก็ต้องดึงเอาระดับเลขาธิการพรรคอย่าง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เข้ามาเสริม ตามความเป็นจริงโดยชื่อและชั้นทางการเมืองที่ […]