สภาฯ ลงมติ 368 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย แปรญัตติ 7 วัน
ข่าวการเมือง

สภาฯ ลงมติ 368 เสียง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย แปรญัตติ 7 วัน

ที่ประชุมฯ โหวต 368 เสียง รับวิธีการร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองปกป้องและก็ล้มล้างการทรมาทรกรรม แล้วก็ความประพฤติปฏิบัติให้บุคคลหาย ตั้งกรรมการวิสามัญ 25 คน แปรญัตติ 7 วัน PGSLOT เมื่อเวลาราวๆ 13.25 น. วันที่ 16 กันยายน 2564 นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ผู้ที่ 2 ปฏิบัติภารกิจผู้นำการประชุม เรียกตรวจตราองค์ประชุมเพื่อลงความเห็นว่าจะรับแนวทาง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองป้องกันแล้วก็ล้มล้างการทรมาทรกรรม รวมทั้งพฤติกรรมให้บุคคลหาย พุทธศักราช …. ทั้งยัง 4 ฉบับ ซึ่งมีแนวทางคล้ายคลึงกันไหม ข้างหลังวานนี้มีการอภิปราย ผลของการลงความเห็นเป็นดังต่อไปนี้   เห็นด้วย 363(+5) ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนน 1   ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรรับหลักการ พร้อมเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. จำนวน 25 คน มีสัดส่วนด้วย   […]