กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล-อาวุธยุทโธปกรณ์ 22 ก.ย. และ 24 ก.ย.64
ข่าวการเมือง

กองทัพบกแจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล-อาวุธยุทโธปกรณ์ 22,24 ก.ย.64

“ทัพบก” แจ้งเปลี่ยนที่กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และก็ยานพาหนะ ข้างใน 22 – 24 เดือนกันยายน 64 ทัพบก โดยกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งโยกย้ายกำลังพล อาวุธ รวมทั้งยานพาหนะ ของกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เพื่อออกกระทำฝึกหัดเป็นหน่วยกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รายปี 2564ในพื้นที่ฝึกหัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดจังหวัดลพบุรี (ภายใต้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อวัววิด 19) ในวันที่ 22 กันยายน 64 เวลา 06.00 น. ย้ายที่ทางรถยนต์และก็รางรถไฟจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 – ถนนแจ้งวัฒนะ – ถนนวิภาวดีรังสิต – […]