ข่าวการเมือง

ลุ้น “ครม.” วันนี้ ไฟเขียวสัญญาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

9 เดือนพฤศจิกายน64 การสัมมนาคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธาน มีวาระ “ครม.” ที่น่าสนใจและคาดว่าจะขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)จนนำมาใช้ได้ในช่วงธันวาคม 2564 หรือมกราคม 2565 สำหรับยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นยาชนิดเม็ดยับยั้งการถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้มีวาระสำคัญ ดังนี้ -ผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาสล็อตแตกร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F -รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีปีที่ 2 (25 กรกฎาคม 2563-25 กรกฎาคม 2564) -เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ รายงานผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (กรณีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน) -ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้พลาสติก สำหรับอาหารเป็นไปตามมาตรฐาน […]