ด่วน! ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ฝ่าด่าน ส.ว. ฉลุย
ข่าวการเมือง

ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

วันนี้ (10 ก.ย.) เวลา 09.30 น. มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาและเป็นประธานโดยนายชวน ลิพาย ประธานรัฐสภา วาระสำคัญของการประชุมคือการลงคะแนนเสียงและพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่ 3 เป็นการลงคะแนนเสียงครั้งสุดท้าย หลังจากเรียกประชุมสมาชิกสภาคองเกรสทั้งหมดเพื่อลงคะแนน ผลปรากฏว่าจำนวนวุฒิสมาชิก (วุฒิสมาชิก) ที่ลงคะแนนเห็นชอบมีมากกว่า 84 เสียง หรือมากกว่าหนึ่งในสามของวุฒิสมาชิกทั้งหมดที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และได้รับการอนุมัติจากสมาชิกรัฐสภามากกว่าครึ่ง ดังนั้นจึงเชื่อว่ามติที่ประชุมร่วมของสภาคองเกรสได้อนุมัติการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ สล็อตเว็บตรง   โดยผลการลงมติของสมาชิกรัฐสภาพบว่า เห็นชอบ 472 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 323 เสียง | ส.ว. 149 เสียง […]