ข่าวการเมือง

เลิกเบรกรำลึก “6 ตุลา” จ่อส่งเรื่องถึงอว. ขออนุญาต จันทร์นี้

ต่อเนื่องกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ) ไม่อนุญาตให้มีการจัดงานระลึก 45 ปี 6 ตุลา 19 ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพราะว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยให้จัดในแบบออนไลน์แทน จนกระทั่งกำเนิดกระแสวิจารณ์รวมทั้งมีคำเรียกร้องจากที่ประชุมXOSLOTนิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็คณะกรรมการจัดงาน ล่าสุด (2 ก.ย.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการหารือในประเด็นดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบถึงข้อเรียกร้องต่างๆ และได้ตรวจสอบประกาศกรุงเทพมหานคร พบข้อกำหนดว่าถ้าหากสถานศึกษาจะจัดงานกิจกรรมจำเป็นต้องขอทางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งสิ่งใหม่ ร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยเหตุนี้ มธ.จะรีบทำหนังสือไปยังหน่วยงานดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วในเช้าตรู่วันจันทร์ที่ 4 เดือนตุลาคมนี้ เพื่อปฏิบัติงานในลำดับต่อไป