นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สลน.เปิด 8 ผลงาน ขับเคลื่อนนโยบายรอบปี 64
ข่าวการเมือง

นายกฯ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สลน.เปิด 8 ผลงาน ขับเคลื่อนนโยบายรอบปี 64

นายกรัฐมนตรี สัมมนาหัวหน้าหน่วยราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เปิด 8 ผลงานขับแนวทางในรอบปี มุ่งปรับหน้าที่ภารกิจ พร้อมรับ Next Normal สานพลังของสังคม   วันที่ 20 เดือนกันยายน 64 ที่อาคารจงรักภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการสัมมนาแผนกหัวหน้าหน่วยราชการระดับกระทรวงหรือเท่ากัน ครั้งที่ 2/2564 ดังนี้ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกฯ เสนอรายงานภารกิจสำคัญและก็สรุปผลงานสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ในรอบปีงบประมาณ 2563 สำหรับในการสัมมนาแผนกหัวหน้าหน่วยราชการ ระดับกระทรวงหรือเสมอกัน ครั้งที่ 2/2564 สรุปผลงานสำคัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ XOSLOT   1.สนองนโยบายนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 และความเดือดร้อนของประชาชน ในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]