ข่าวการเมือง

ยันไร้ส่วนต่างซิโนแวค “หมอนคร” แจงซื้อตรงผู้ผลิตเร็วกว่า COVAX

ดร.วิฑูรย์ ประธานกรรมการกลุ่มรัฐเภสัชกรรม แถลงต่อรัฐสภา การอภิปรายการเซ็นเซอร์บ้านคู่ขนานเกี่ยวกับราคาวัคซีนและการจัดซื้อจัดจ้างเภสัชกรรมเป็นนายหน้า เป็นผู้แทนของซิโนแวค (Sinovac) ว่า องค์การเภสัชกรรมมีบทบาทหน้าที่เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์อยู่แล้ว มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ซึ่งในช่วงวิกฤติ วัคซีนซิโนแวคนั้นองค์การเภสัชกรรมไม่ได้ติดต่อโดยตรง แต่มีบริษัทลูกชื่อ บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด (GPO-MBP) ดีลกับซิโนแวค แต่มีอุปสรรคเพราะทางจีนไม่ยอมทำธุรกิจด้วย จึงเป็นที่มาว่าสถาบันวัคซีนแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมติดต่อโดยด่วน แต่เดิมนั้นองค์การเภสัชกรรมดีลซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แต่พบว่าติดขัดข้อกำหนดมาก ซิโนแวคมีความยืดหยุ่นและทำงานได้เร็วกว่า องค์การเภสัชกรรมจึงเป็นผู้ถือทะเบียนนำเข้าเนื่องจากไม่มีซิโนแวคประเทศไทย และต้องแข่งกับเวลาเพื่อให้คนไทยมีวัคซีนฉีดระหว่างที่รอแอสตราเซเนกา ส่วนเรื่องกรอบราคานั้นก็ถูกลงเรื่อยๆ เราซื้อลอตแรกเพียง 2 ล้านโดส ราคาจึงซื้อแพงกว่าเป็นปกติ แต่ในเวลาต่อมามีการต่อรองราคาและซื้อถูกลงเป็นลำดับ เฉลี่ยแล้วราคาจะอยู่ที่ 11.99 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นวัคซีนที่หาซื้อได้และพร้อมที่จะขาย ในเรื่องที่บอกว่ามีส่วนต่างนั้น ชี้แจงว่ามีการเข้าใจคลาดเคลื่อนมาก […]