ข่าวการเมือง

กำชับผู้ว่าฯ 17 จังหวัดนำร่อง คุมเข้ม COVID Free Setting

31 ต.ค. 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ พิธีกรประจำนร กล่าวมาว่า ในวันพรุ่ง (1 เดือนพฤศจิกายน 2564) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุข ดูความเรียบร้อยของสถานที่ เส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวในภาพรวม , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบความพร้อมมาตรการรองรับและติดตามการเข้า-ออกของผู้โดยสารที่เดินทางมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนสนามบินอื่นๆที่เปิดให้มีการบินเข้าจากต่างประเทศเข้ามา นอกจากนี้ยังให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สอดส่องดูแลทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ กิจกรรมของ ศบค. เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดยังคงไม่อนุญาตให้มีการดื่ม จำหน่ายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทั่วไป ในส่วนกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA ของ ททท. และไม่เกินเวลา 21.00 น. เท่านั้น ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว จัดทีมงานช่วยตรวจตราสถานประกอบการ ร้านค้า ตลาด ชุมชน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free […]