ข่าวการเมือง

นายกฯกล่าวถ้อยแถลงพิธีเปิดประชุม Paris Peace Forum ครั้งที่4

นายกรัฐมนตรี มีส่วนร่วมกล่าวคำประกาศในพิธีการเปิดการสัมมนา Paris Peace Forum ครั้งที่ 4 ส่งเสริมวัคซีน–ยาโควิด เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะของโลก ช่วยเหลือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจ BCG วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564) เวลา 19.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (หรือเท่ากับเวลา 13.00 น. ของกรุงปารีส) ณ Grande Halle de la Villette กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านการบันทึกเทปถ้อยแถลงล่วงหน้า ในพิธีเปิดการประชุม Paris Peace Forum […]